Zajęcia taneczne dla przedszkolaków


Tańce dla Przedszkolaków to nie tylko nauka podstawowych kroków tanecznych i

 

oswojenie się z muzyką i rytmem, ale również ćwiczenia ogólnorozwojowe mają na celu

 

rozwijanie równowagi, koordynacji oraz nabranie orientacji w schemacie własnego ciała.

 

Nauka układów choreograficznych pozwoli również na rozwój spostrzegawczości,

 

koncentracji uwagi oraz wrażliwości na muzykę i piękno.


Zajęcia te wspomagają wszechstronny rozwój psychofizyczny każdego dziecka.

 

 

Prowadzący: Daria Rakoczy
Koszt: 100 zł (płatne za cykl 4 zajęć w miesiącu)
, pojedyncze zajęcia 35 zł
Terminy zajęć

wtorek              godz. 17.30


Zapisy: nr telefonu 794436573